Jest mi zimno, Nie mam swetra, Moim ciałem trzęsie febra* *feb­ra - ze sta­ropol­skiego dreszcze 


jest-mi zimno-nie-mam-swetra-moim-ciałem-trzęsie-febra-feb­ra- ze sta­ropol­skiego-dreszcze 
lovelygirljestmi zimnoniemamswetramoimciałemtrzęsiefebrafeb­ra ze sta­ropol­skiegodreszcze jest mi zimnonie mammam swetramoim ciałemciałem trzęsietrzęsie febra*febra* *feb­ra ze sta­ropol­skiego dreszcze nie mam swetramoim ciałem trzęsieciałem trzęsie febra*trzęsie febra* *feb­ramoim ciałem trzęsie febra*ciałem trzęsie febra* *feb­ramoim ciałem trzęsie febra* *feb­ra

Nie to co mam, ale to co tworzę, jest moim posiadaniem.U Fukiera U war­szaw­skiego Fu­kiera Wy­bor­ne wi­no sta­wiała Wiera. Zbieg­li się Wa­nie i Rapaporty. Nie pat­rząc w paszpor­ty Fu­kier tu­rystów sponiewierał.Ludzie, kiedy coś im so­lid­nie do­pie­cze, sta­rają się dla po­cie­chy wes­przeć cudzym ciałem.w zamyśleniu tak niewinnie do­tykasz szor­stkości policzka a ja mam dreszcze na plecach zag­ry­zasz wargi a włas­ne us­ta zwilżam językiem boję się marzyć że spoj­rzysz na mnie a od­dam ci każde bi­cie serca bądź przy mnie blisko bo tyl­ko wtedy nie jest mi zimno...Z nagim ciałem wiązać stale pojęcie erotyki: to jest mniej więcej tak samo inteligentne, jak gdyby myśląc o ustach myśleć ciągle o jedzeniu. Ustami nie tylko się je, także mówi się ustami. Nagim ciałem oddycha się.