Jest miłość kochanie, jest miłość namiętność, jest miłość fantazja. Pierwsza tłumaczy się w życiu świętością, druga nieszczęściem, trzecia grzechem.


jest-miłość-kochanie-jest-miłość-namiętność-jest-miłość-fantazja-pierwsza-tłumaczy-ę-w-życiu-świętośą-druga-nieszczęściem
narcyza Żmichowskajestmiłośćkochaniejestnamiętnośćfantazjapierwszatłumaczysiężyciuświętościądruganieszczęściemtrzeciagrzechemjest miłośćmiłość kochaniejest miłośćmiłość namiętnośćjest miłośćmiłość fantazjapierwsza tłumaczytłumaczy sięw życiużyciu świętościądruga nieszczęściemtrzecia grzechemjest miłość kochaniejest miłość namiętnośćjest miłość fantazjapierwsza tłumaczy siętłumaczy się wsię w życiuw życiu świętościąpierwsza tłumaczy się wtłumaczy się w życiusię w życiu świętościąpierwsza tłumaczy się w życiutłumaczy się w życiu świętością

Dwie drogi się schodzą w gościniec żywota, pierwsza to jest miłość, druga to tęsknota. -Anonim
dwie-drogi-ę-schodzą-w-gościniec-żywota-pierwsza-to-jest-miłość-druga-to-tęsknota
Kiedy się czuje pociąg fizyczny, nieczystą namiętność fizycznych kształtów, to nie jest miłość. Miłość jest pożądaniem czyjejś duszy. -Stanisław Dygot
kiedy-ę-czuje-pociąg-fizyczny-nieczystą-namiętność-fizycznych-kształtów-to-nie-jest-miłość-miłość-jest-pożądaniem-czyjejś-duszy
Miłość kobiety jest tylko jedna. To nieprawda, że
miłość-kobiety-jest-tylko-jedna-to-nieprawda-że-każda-miłość-jest-pierwsza-prawdziwa-może-być-tylko-raz-inne-to-surogaty-na-miastki
Kto by mnie spytał o pierwszą regułę w miłości odpowiedziałbym, iż jest nią pochwycić dobry czas; druga tak samo, i także trzecia: to punkcik, który rozstrzyga o wszystkim. -Michel de Montaigne
kto-by-mnie-spytał-o-pierwszą-regułę-w-miłoś-odpowiedziałbym-iż-jest-ą-pochwycić-dobry-czas-druga-tak-samo-i-także-trzecia-to-punkcik
Małżeństwo, gdy się go miłość wyrzekła, jest największym nieszczęściem, jest obrazem piekła. -Anonim
małżeństwo-gdy-ę-go-miłość-wyrzekła-jest-największym-nieszczęściem-jest-obrazem-piekła