Jest miłość kochanie, jest miłość namiętność, jest miłość fantazja. Pierwsza tłumaczy się w życiu świętością, druga nieszczęściem, trzecia grzechem.


jest-miłość-kochanie-jest-miłość-namiętność-jest-miłość-fantazja-pierwsza-tłumaczy-ę-w-życiu-świętośą-druga-nieszczęściem
narcyza Żmichowskajestmiłośćkochaniejestnamiętnośćfantazjapierwszatłumaczysiężyciuświętościądruganieszczęściemtrzeciagrzechemjest miłośćmiłość kochaniejest miłośćmiłość namiętnośćjest miłośćmiłość fantazjapierwsza tłumaczytłumaczy sięw życiużyciu świętościądruga nieszczęściemtrzecia grzechemjest miłość kochaniejest miłość namiętnośćjest miłość fantazjapierwsza tłumaczy siętłumaczy się wsię w życiuw życiu świętościąpierwsza tłumaczy się wtłumaczy się w życiusię w życiu świętościąpierwsza tłumaczy się w życiutłumaczy się w życiu świętością

Dwie drogi się schodzą w gościniec żywota, pierwsza to jest miłość, druga to tęsknota.Kiedy się czuje pociąg fizyczny, nieczystą namiętność fizycznych kształtów, to nie jest miłość. Miłość jest pożądaniem czyjejś duszy.Miłość kobiety jest tylko jedna. To nieprawda, że Kto by mnie spytał o pierwszą regułę w miłości odpowiedziałbym, iż jest nią pochwycić dobry czas; druga tak samo, i także trzecia: to punkcik, który rozstrzyga o wszystkim.Miłość po­rusza się na dwóch no­gach: jedną z nich jest miłość do Bo­ga, drugą do ludzi. Rób wszys­tko, żebyś nie kuśty­kał, ale bieg­nij na obu, aż do sa­mego Boga.Małżeństwo, gdy się go miłość wyrzekła, jest największym nieszczęściem, jest obrazem piekła.