Jest różnica między kobietą, która kocha a kobietą, która się jedynie kochać pozwala.


jest-różnica-między-kobietą-która-kocha-a-kobietą-która-ę-jedynie-kochać-pozwala
alfons daudetjestróżnicamiędzykobietąktórakochasięjedyniekochaćpozwalajest różnicaróżnica międzymiędzy kobietąktóra kochaktóra sięsię jedyniejedynie kochaćkochać pozwalajest różnica międzyróżnica między kobietąkocha a kobietąktóra się jedyniesię jedynie kochaćjedynie kochać pozwalajest różnica między kobietąktóra kocha a kobietąktóra się jedynie kochaćsię jedynie kochać pozwalaktóra się jedynie kochać pozwala

Kobieta, którą najbardziej się kocha, nie zawsze jest tą, którą najbardziej lubi się kochać.Kobieta chłodna - to kobieta, która nie spotkała jeszcze mężczyzny, którego musi kochać.Kobieta piękna warta jest zawsze tyle złota, ile waży, ale kobieta, która przy tym kocha, nie ma wprost ceny.Kobieta niezadowolona potrzebuje luksusów, ale kobieta, która kocha mężczyznę, może spać na gołych deskach.Różnica między kochankiem a kochanką polega na tym, że kobieta potrafi kochać całymi dniami, mężczyzna zaś tylko od czasu do czasu.Ko­bieta, która ma jed­ne­go kochan­ka jest aniołem, która ma dwóch jest pot­wo­rem, która ma trzech jest kobietą.