Jest różnica między otwartym umysłem a dziurą w głowie.


jest-różnica-między-otwartym-umysłem-a-dziurą-w-głowie
anonimjestróżnicamiędzyotwartymumysłemdziurągłowiejest różnicaróżnica międzymiędzy otwartymotwartym umysłemdziurą ww głowiejest różnica międzyróżnica między otwartymmiędzy otwartym umysłemumysłem a dziurąa dziurą wdziurą w głowiejest różnica między otwartymróżnica między otwartym umysłemotwartym umysłem a dziurąumysłem a dziurą wa dziurą w głowiejest różnica między otwartym umysłemmiędzy otwartym umysłem a dziurąotwartym umysłem a dziurą wumysłem a dziurą w głowie

Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Różnica między obserwacją a ocenianiem jest jak różnica między oddychaniem a kąsaniem -Elias Canetti
różnica-między-obserwacją-a-ocenianiem-jest-jak-różnica-między-oddychaniem-a-kąsaniem
Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-pomiędzy-mądrośą-a-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-a-młodośą
Dziura jest tam, gdzie niczego nie ma. Dziura jest wiecznym kompanem nie-dziury. Dziura osobno nie występuje. -Kurt Tucholsky
dziura-jest-tam-gdzie-niczego-nie-dziura-jest-wiecznym-kompanem-nie-dziury-dziura-osobno-nie-występuje
Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-i-diabłem
Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica jak między aniołem a diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-a-diabłem