Jest rzeczą zachwycającą, że w wielkości każdego z geniuszy znajduje się zawsze ziarno szaleństwa.


jest-rzeczą-zachwycającą-że-w-wielkoś-każdego-z-geniuszy-znajduje-ę-zawsze-ziarno-szaleństwa
molierjestrzeczązachwycającążewielkościkażdegogeniuszyznajdujesięzawszeziarnoszaleństwajest rzecząrzeczą zachwycającąw wielkościwielkości każdegokażdego zz geniuszygeniuszy znajdujeznajduje sięsię zawszezawsze ziarnoziarno szaleństwajest rzeczą zachwycającąże w wielkościw wielkości każdegowielkości każdego zkażdego z geniuszyz geniuszy znajdujegeniuszy znajduje sięznajduje się zawszesię zawsze ziarnozawsze ziarno szaleństważe w wielkości każdegow wielkości każdego zwielkości każdego z geniuszykażdego z geniuszy znajdujez geniuszy znajduje sięgeniuszy znajduje się zawszeznajduje się zawsze ziarnosię zawsze ziarno szaleństważe w wielkości każdego zw wielkości każdego z geniuszywielkości każdego z geniuszy znajdujekażdego z geniuszy znajduje sięz geniuszy znajduje się zawszegeniuszy znajduje się zawsze ziarnoznajduje się zawsze ziarno szaleństwa

Miłość zawsze jest patetyczna. Jej patos jest do zniesienia dla każdego. Dla każdego - zakochanego.Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości! Człowiek zawsze jest wielkim, także w słabości.Przekonania każdego człowieka są go świętą rzeczą i należy je szanować.To co znajduje się za nami i to co znajduje się przed nami jest drobnostką w porównaniu z tym, co jest w nas.Wraz z pospolitą rzeczą i własna korzyść każdego przepada i ginie.Jest zawsze trochę szaleństwa w miłości, ale też trochę rozumu w tym szaleństwie.