Jest tak wiele miłości, tak różnych, tak pomieszanych z nienawiścią, niechęcią, obowiązkiem, pogardą, że samo słowo miłość niewiele dziś znaczy.


jest-tak-wiele-miłoś-tak-różnych-tak-pomieszanych-z-nienawiśą-niechęą-obowiązkiem-pogardą-że-samo-słowo-miłość-niewiele-dziś-znaczy
anna kamieńskajesttakwielemiłościróżnychpomieszanychnienawiściąniechęciąobowiązkiempogardążesamosłowomiłośćniewieledziśznaczyjest taktak wielewiele miłościtak różnychtak pomieszanychpomieszanych zz nienawiściąże samosamo słowosłowo miłośćmiłość niewieleniewiele dziśdziś znaczyjest tak wieletak wiele miłościtak pomieszanych zpomieszanych z nienawiściąże samo słowosamo słowo miłośćsłowo miłość niewielemiłość niewiele dziśniewiele dziś znaczyjest tak wiele miłościtak pomieszanych z nienawiściąże samo słowo miłośćsamo słowo miłość niewielesłowo miłość niewiele dziśmiłość niewiele dziś znaczyże samo słowo miłość niewielesamo słowo miłość niewiele dziśsłowo miłość niewiele dziś znaczy

Żyć to znaczy okazywać wdzięczność za słoneczny blask i miłość, za ciepło i czułość, których jest tak wiele w ludziach i rzeczach. -Phil Bosmans
Żyć-to-znaczy-okazywać-wdzięczność-za-słoneczny-blask-i-miłość-za-ciepło-i-czułość-których-jest-tak-wiele-w-ludziach-i-rzeczach
Jest tak wiele pięknych dziewcząt, i tak wiele zatruwających życie żon. -James Cagney
jest-tak-wiele-pięknych-dziewcząt-i-tak-wiele-zatruwających-życie-żon
Nigdy w dziejach wojen tak liczni nie zawdzięczali tak wiele tak nielicznym. -Winston Churchill
nigdy-w-dziejach-wojen-tak-liczni-nie-zawdzięczali-tak-wiele-tak-nielicznym
Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką, jak zdrada kraju i tak samo nikczemną. -Jack London
próżniactwo-jest-zbrodnią-tak-wielką-jak-zdrada-kraju-i-tak-samo-nikczemną