Jest taka miłość, która nie umiera, choć zakochani od siebie odejdą.


jest-taka-miłość-która-nie-umiera-choć-zakochani-od-siebie-odejdą
jan twardowskijesttakamiłośćktóranieumierachoćzakochaniodsiebieodejdąjest takataka miłośćktóra nienie umierachoć zakochanizakochani odod siebiesiebie odejdąjest taka miłośćktóra nie umierachoć zakochani odzakochani od siebieod siebie odejdąchoć zakochani od siebiezakochani od siebie odejdąchoć zakochani od siebie odejdą

Jest ta­ka miłość, która nie umiera, choć za­kocha­ni od siebie odejdą. -Jan Twardowski
jest-­ka-miłość-która-nie umiera-choć-za­kocha­-od siebie-odejdą
Jest taka ogromna moc w człowieku, która każde ciało uniesie ku górze - to Miłość. -Roman Mleczko
jest-taka-ogromna-moc-w-człowieku-która-każde-ciało-uniesie-ku-górze-to-miłość
Miłość nie jest nigdy taka sama. Jest zawsze oryginalna i zmienia się stale, zależnie od charakteru i indywidualnych cech osoby, którą kochamy. -Johann Peter Eckermann
miłość-nie-jest-nigdy-taka-sama-jest-zawsze-oryginalna-i-zmienia-ę-stale-zależnie-od-charakteru-i-indywidualnych-cech-osoby-którą-kochamy
Ser­ca prze­pełnione miłością nig­dy da­leko od siebie nie odejdą. -Ellen White
ser­ca-prze­pełnione-miłośą-nig­dy-da­leko-od siebie-nie odejdą
Słuchaj siebie, a nie in­nych, bo in­ni kiedyś odejdą, a Ty zos­ta­niesz ze wszys­tkim sam. 17.04.2012  -watchingmefall
słuchaj-siebie-a nie in­nych-bo in­-kiedyś-odejdą-a ty zos­­niesz-ze wszys­tkim-sam-17042012