Jest takim pesymistą, że musi wierzyć w niebo.


jest-takim-pesymistą-że-musi-wierzyć-w-niebo
marcel pagnoljesttakimpesymistążemusiwierzyćniebojest takimtakim pesymistąże musimusi wierzyćwierzyć ww niebojest takim pesymistąże musi wierzyćmusi wierzyć wwierzyć w nieboże musi wierzyć wmusi wierzyć w nieboże musi wierzyć w niebo

- Bo­ga nie ma - od­rzekła spo­koj­nie. - Niebo jest pus­te. - A po­tem do­dała: - Miłość jest naszą re­ligią, w nią mu­simy wierzyć.Kto nic nie wie, musi wszystkiemu wierzyć.Kto nic nie wie, musi wierzyć we wszystko.Mężczyzna zawsze musi rozczulać się nad sobą i odmalować siebie takim, jakim by chciał być.Okazuje się, że jestem taki jak wszyscy ludzie, widzę świat nie takim jaki jest, lecz takim jakim chciałbym go widzieć.Wiele osób uważa, że modlitwa do Boga o wyzdrowienie pomaga, a w takim razie muszą oni także wierzyć, że Bóg macza palce w sprowadzaniu choroby i decydowaniu o tym, kto będzie chory, a kto zdrowy.