Jest to szaleństwem i głupotą żyć jak żebrak, aby umrzeć bogatym człowiekiem.


jest-to-szaleństwem-i-głupotą-żyć-jak-żebrak-aby-umrzeć-bogatym-człowiekiem
decimus junius juvenalisjesttoszaleństwemgłupotążyćjakżebrakabyumrzećbogatymczłowiekiemszaleństwem ii głupotągłupotą żyćżyć jakjak żebrakaby umrzećumrzeć bogatymbogatym człowiekiemjest to szaleństwemszaleństwem i głupotąi głupotą żyćgłupotą żyć jakżyć jak żebrakaby umrzeć bogatymumrzeć bogatym człowiekiemjest to szaleństwem iszaleństwem i głupotą żyći głupotą żyć jakgłupotą żyć jak żebrakaby umrzeć bogatym człowiekiemjest to szaleństwem i głupotąszaleństwem i głupotą żyć jaki głupotą żyć jak żebrak

Trzeba żyć jak nowonarodzony anioł, jak kobieta, która kocha lub jak człowiek, który ma umrzeć.Trzeba żyć jak nowo narodzony anioł, jak kobieta, która kocha, lub jak człowiek, który ma umrzeć.Trudno umrzeć jak mądry, kiedy żyć trzeba jak wszyscy głupi.Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko.Mówię ci, żeby spróbować kochać, trzeba być człowiekiem wyprostowanym, bogatym, panem samego siebie.Dowodem odwagi nie jest umrzeć, ale żyć.