Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie.


jest-to-złota-zasada-w-życiu-wymagać-ło-od-świata-a-żo-od-siebie
władysław biegańskijesttozłotazasadażyciuwymagaćmałoodświatadużosiebiezłota zasadazasada ww życiuwymagać małomało odod światadużo odod siebiejest to złotazłota zasada wzasada w życiuwymagać mało odmało od świataa dużo oddużo od siebiejest to złota zasadazłota zasada w życiuwymagać mało od świataa dużo od siebiejest to złota zasada w

Za dużo mówimy o zmianie świata, a za mało świat zmieniamy. Za dużo mówimy o miłości, a za mało kochamy.Dla mnie Bazylika świętego Piotra jest bardziej kościołem pogańskim, niż chrześcijańskim. Za dużo w nim przepychu. Za dużo złota, monumentalności. Żeby się pomodlić w ciszy, trzeba długo szukać kaplicy z Najświętszym Sakramentem.Im ktoś wyżej jest postawiony przez Boga, w hierarchii społecznej, tym więcej musi wymagać od siebie.Podobnie jak powiedzieliśmy, że zasada rządu może ulec zepsuciu, takoż i zasada religii podlega zepsuciu; gdy zasadą religii jest pobożność, niebo nie dało nam niczego lepszego; gdy staje się ona zabobonem, ziemia nie zrodziła nic gorszego.Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.Le­piej jest kochać dwa ra­zy za dużo niż raz za mało.