Jest ty­le w życiu prawd, ile is­tnień ludzkich, każdy do­rabia się swojej.


jest-ty­-w życiu-prawd-ile-is­tnień-ludzkich-każdy-do­rabia ę-swojej
jerzy krzysztońjestty­lew życiuprawdileis­tnieńludzkichkażdydo­rabia sięswojejjest ty­lety­le w życiuw życiu prawdile is­tnieńis­tnień ludzkichkażdy do­rabia siędo­rabia się swojejjest ty­le w życiuty­le w życiu prawdile is­tnień ludzkichkażdy do­rabia się swojejjest ty­le w życiu prawd

Każdy tyle dłużen swojej ojczyźnie, na ile go stać przy jego zdolnościach i siłach. -Jan Długosz
każdy-tyle-dłuż-swojej-ojczyźnie-na-ile-go-stać-przy-jego-zdolnościach-i-łach
syf-na ziemi-który-stworzy­liśmy-i który-da­lej-tworzy­my-pochłonie-jeszcze-wiele-is­tnień-ludzkich-~pa­weł-rychlica 
kloszard ut­rzy­muje przy życiu więcej is­tnień niż filantrop  -stepbyson
kloszard-ut­rzy­muje-przy-życiu-więcej-is­tnień-ż-filantrop 
Ile to ta­jem­nic kry­je się w jed­nej wy­mianie spoj­rzeń ludzkich. -Aleksander Świętochowski
ile-to ­jem­nic-kry­ ę-w jed­nej-wy­mianie-spoj­rzeń-ludzkich