Jest tyl­ko jed­na rzecz głup­sza od op­ty­miz­mu: pesymizm.


jest-tyl­ko-jed­na-rzecz-głup­sza-od op­ty­miz­mu-pesymizm
tristan bernardjesttyl­kojed­narzeczgłup­szaod op­ty­miz­mupesymizmjest tyl­kotyl­ko jed­najed­na rzeczrzecz głup­szagłup­sza od op­ty­miz­mujest tyl­ko jed­natyl­ko jed­na rzeczjed­na rzecz głup­szarzecz głup­sza od op­ty­miz­mujest tyl­ko jed­na rzecztyl­ko jed­na rzecz głup­szajed­na rzecz głup­sza od op­ty­miz­mujest tyl­ko jed­na rzecz głup­szatyl­ko jed­na rzecz głup­sza od op­ty­miz­mu

Jest tylko jedna rzecz głupsza od optymizmu: pesymizm. -Tristan Bernard
jest-tylko-jedna-rzecz-głupsza-od-optymizmu-pesymizm
Jest tylko jedna rzecz głupsza od optymizmu - pesymizm. -Tristan Bernard
jest-tylko-jedna-rzecz-głupsza-od-optymizmu-pesymizm
Jest tyl­ko jed­na rzecz w życiu ludzi, na­rodów i państw, która jest bez­cenną. Tą rzeczą jest honor. -Józef Beck
jest-tyl­ko-jed­na-rzecz-w życiu-ludzi-na­rodów-i państw-która-jest bez­cenną-tą rzeczą-jest honor
Jed­na tyl­ko rzecz pod­nieca zwierzęta bar­dziej niż roz­kosz, a jest nią ból. -Umberto Eco
jed­na-tyl­ko-rzecz-pod­nieca-zwierzę-bar­dziej-ż-roz­kosz-a jest ą-ból
Ludzka oso­ba: nienajmądrzej­sza bo znaj­dzie się ktoś mądrzej­szy i nie głup­sza bo znaj­dzie się ktoś głup­szy. (Ideal­ne porówna­nie jedności). -S.Aleksandra
ludzka-oso­ba-nienajmądrzej­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-mądrzej­szy-i nie głup­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-głup­szy