Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy - miłość do drugiego człowieka.


jest-tylko-jeden-ratunek-dla-zmęczonej-duszy-miłość-do-drugiego-człowieka
jose ortega y gassetjesttylkojedenratunekdlazmęczonejduszymiłośćdodrugiegoczłowiekajest tylkotylko jedenjeden ratunekratunek dladla zmęczonejzmęczonej duszyduszymiłośćmiłość dodo drugiegodrugiego człowiekajest tylko jedentylko jeden ratunekjeden ratunek dlaratunek dla zmęczonejdla zmęczonej duszyzmęczonej duszymiłość domiłość do drugiegodo drugiego człowiekajest tylko jeden ratunektylko jeden ratunek dlajeden ratunek dla zmęczonejratunek dla zmęczonej duszydla zmęczonej duszymiłość do drugiegomiłość do drugiego człowiekajest tylko jeden ratunek dlatylko jeden ratunek dla zmęczonejjeden ratunek dla zmęczonej duszyratunek dla zmęczonej duszymiłość do drugiego człowieka

Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy - miłość drugiego człowieka.Ofiary można ponosić dla idei, ale nigdy jeden człowiek dla drugiego. To się mści.Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego.Poznać naturę człowieka, poznać ją głęboko, całkowicie, zrozumieć kim jest właściwie człowiek - to wielki ratunek dla współczesnego świata.Miłość Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka.