Jest tylko jeden sposób, aby czuć się dobrze: należy nauczyć się być zadowolonym z tego, co się otrzymało, a nie dążyć do tego, czego akurat nie ma.


jest-tylko-jeden-sposób-aby-czuć-ę-dobrze-należy-nauczyć-ę-być-zadowolonym-z-tego-co-ę-otrzymało-a-nie-dążyć-do-tego-czego-akurat-nie
theodor fontanejesttylkojedensposóbabyczućsiędobrzenależynauczyćbyćzadowolonymtegocootrzymałoniedążyćdoczegoakuratjest tylkotylko jedenjeden sposóbaby czućczuć sięsię dobrzenależy nauczyćnauczyć sięsię byćbyć zadowolonymzadowolonym zz tegoco sięsię otrzymałonie dążyćdążyć dodo tegoczego akuratakurat nienie majest tylko jedentylko jeden sposóbaby czuć sięczuć się dobrzenależy nauczyć sięnauczyć się byćsię być zadowolonymbyć zadowolonym zzadowolonym z tegoco się otrzymałoa nie dążyćnie dążyć dodążyć do tegoczego akurat nieakurat nie majest tylko jeden sposóbaby czuć się dobrzenależy nauczyć się byćnauczyć się być zadowolonymsię być zadowolonym zbyć zadowolonym z tegoa nie dążyć donie dążyć do tegoczego akurat nie manależy nauczyć się być zadowolonymnauczyć się być zadowolonym zsię być zadowolonym z tegoa nie dążyć do tego

Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie.Muzyka powinna dążyć do tego, aby sprawiać przyjemność... Zbytnia komplikacja jest sprzeczna ze sztuką. Muzyka staje się Ucz się tego czego inni nie mogą się nauczyćNie omieszkaj posłużyć się argumentacją w stylu: To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.