Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.


jest-tylko-jedna-rzecz-w-życiu-ludzi-narodów-i-państw-która-jest-bezcenna-tą-rzeczą-jest-honor
józef beckjesttylkojednarzeczżyciuludzinarodówpaństwktórajestbezcennarzecząhonorjest tylkotylko jednajedna rzeczrzecz ww życiużyciu ludzinarodów ii państwktóra jestjest bezcennatą rzecząrzeczą jestjest honorjest tylko jednatylko jedna rzeczjedna rzecz wrzecz w życiuw życiu ludzinarodów i państwktóra jest bezcennatą rzeczą jestrzeczą jest honorjest tylko jedna rzecztylko jedna rzecz wjedna rzecz w życiurzecz w życiu ludzitą rzeczą jest honorjest tylko jedna rzecz wtylko jedna rzecz w życiujedna rzecz w życiu ludzi

My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedyna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor. -Józef Beck
my-w-polsce-nie-znamy-pojęcia-pokoju-za-wszelką-cenę-jest-jedyna-tylko-rzecz-w-życiu-ludzi-narodów-i-państw-która-jest-bezcenna-tą-rzeczą
Jest tyl­ko jed­na rzecz w życiu ludzi, na­rodów i państw, która jest bez­cenną. Tą rzeczą jest honor. -Józef Beck
jest-tyl­ko-jed­na-rzecz-w życiu-ludzi-na­rodów-i państw-która-jest bez­cenną-tą rzeczą-jest honor
Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać. -Margaret Mitchell
ziemia-jest-jedyną-rzeczą-na-świecie-która-jest-coś-warta-bo-to-jest-jedyna-trwała-rzecz-na-świecie-to-jedyna-rzecz-dla-której-warto
Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną, a pamięć inną. A to jest jedna rzecz. -Anonim
przyjemność-dojrzewa-tylko-wtedy-gdy-ę-ją-pamię-ty-hman-mówisz-tak-jakby-przyjemność-była-jedną-a-pamięć-inną-a-to-jest-jedna-rzecz
Jest tylko jedna rzecz głupsza od optymizmu - pesymizm. -Tristan Bernard
jest-tylko-jedna-rzecz-głupsza-od-optymizmu-pesymizm
Jest tylko jedna rzecz głupsza od optymizmu: pesymizm. -Tristan Bernard
jest-tylko-jedna-rzecz-głupsza-od-optymizmu-pesymizm