Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.


jest-tylko-jedna-rzecz-w-życiu-ludzi-narodów-i-państw-która-jest-bezcenna-tą-rzeczą-jest-honor
józef beckjesttylkojednarzeczżyciuludzinarodówpaństwktórajestbezcennarzecząhonorjest tylkotylko jednajedna rzeczrzecz ww życiużyciu ludzinarodów ii państwktóra jestjest bezcennatą rzecząrzeczą jestjest honorjest tylko jednatylko jedna rzeczjedna rzecz wrzecz w życiuw życiu ludzinarodów i państwktóra jest bezcennatą rzeczą jestrzeczą jest honorjest tylko jedna rzecztylko jedna rzecz wjedna rzecz w życiurzecz w życiu ludzitą rzeczą jest honorjest tylko jedna rzecz wtylko jedna rzecz w życiujedna rzecz w życiu ludzi

My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedyna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.Jest tyl­ko jed­na rzecz w życiu ludzi, na­rodów i państw, która jest bez­cenną. Tą rzeczą jest honor.Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną, a pamięć inną. A to jest jedna rzecz.Jest tylko jedna rzecz głupsza od optymizmu - pesymizm.Jest tylko jedna rzecz głupsza od optymizmu: pesymizm.