Jest zawsze trochę szaleństwa w miłości, ale też trochę rozumu w tym szaleństwie.


jest-zawsze-trochę-szaleństwa-w-miłoś-ale-też-trochę-rozumu-w-tym-szaleństwie
friedrich nietzschejestzawszetrochęszaleństwamiłościaleteżrozumutymszaleństwiejest zawszezawsze trochętrochę szaleństwaszaleństwa ww miłościale teżteż trochętrochę rozumurozumu ww tymtym szaleństwiejest zawsze trochęzawsze trochę szaleństwatrochę szaleństwa wszaleństwa w miłościale też trochęteż trochę rozumutrochę rozumu wrozumu w tymw tym szaleństwiejest zawsze trochę szaleństwazawsze trochę szaleństwa wtrochę szaleństwa w miłościale też trochę rozumuteż trochę rozumu wtrochę rozumu w tymrozumu w tym szaleństwiejest zawsze trochę szaleństwa wzawsze trochę szaleństwa w miłościale też trochę rozumu wteż trochę rozumu w tymtrochę rozumu w tym szaleństwie

Trochę pracy, trochę snu, trochę miłości i po wszystkim.Istnieją smutni ludzie młodzi, dlatego że w miłości zawsze trudno sobie poradzić i zawsze się trochę oberwie. Im wcześniej, tym lepiej.Trochę popiszę Trochę popłaczę Trochę poskaczę Trochę połajdaczę Pod­czasze pi­janym pod­dy­mem prze­bija pałasze Drętwy­mi drzaz­ga­mi drąży do­liny drwal w mym ciele Oszlaję okrążając ocza­mi os­trza os­tatni­mi dniami Żyję od­dycham kar­mię omdleniami Umieram Budzę się Ok­ry­wam ramionami Byśmy żyli je­dyni ty ja my wtuleni Całymi dniami i nocami Byśmy by­li trwa­li Cza­sem trochę Bar­dziej więcej niż sami Każdy ma w sobie odrobinę szaleństwa, lecz największe szaleństwo to ani trochę nie być szalonym.Trochę ognia, trochę lodu czyni miłość trwałą.Zmienić mogę wszystko Us­po­koić jed­nym słowem To, co działo się latami Dzi­siaj wreszcie ro­bi swoje. Mi­mo ty­lu wiosen, pod­knięć liści, ty­lu śniegów, Ty wyt­rwałeś - na nieszczęście. Gdy­by nie - to tak samotnie, ale pewnie. dziś niepew­ność nas pożera, wie­dza o tym, że nie można... może miłość nie wybiera? Bóg doświadcza, trochę bar­dziej, trochę głupiej niż myślałam. Bo da­ruje mi człowieka ale muszę od­dać zaraz.