Jesteś królem poetów, mój drogi Aramisie, mówisz jak Apokalipsa i jesteś prawdziwy jak Ewangelia.


jesteś-królem-poetów-mój-drogi-aramisie-mówisz-jak-apokalipsa-i-jesteś-prawdziwy-jak-ewangelia
aleksander dumas (ojciec)jesteśkrólempoetówmójdrogiaramisiemówiszjakapokalipsajesteśprawdziwyewangeliajesteś królemkrólem poetówmój drogidrogi aramisiemówisz jakjak apokalipsaapokalipsa ii jesteśjesteś prawdziwyprawdziwy jakjak ewangeliajesteś królem poetówmój drogi aramisiemówisz jak apokalipsajak apokalipsa iapokalipsa i jesteśi jesteś prawdziwyjesteś prawdziwy jakprawdziwy jak ewangeliamówisz jak apokalipsa ijak apokalipsa i jesteśapokalipsa i jesteś prawdziwyi jesteś prawdziwy jakjesteś prawdziwy jak ewangeliamówisz jak apokalipsa i jesteśjak apokalipsa i jesteś prawdziwyapokalipsa i jesteś prawdziwy jaki jesteś prawdziwy jak ewangelia

Żyjesz, czujesz - jesteś żyty, jesteś czuty przez innych, a więc jesteś nieszczęśliwie - szczęśliwy. -Fryderyk Chopin
Żyjesz-czujesz-jesteś-żyty-jesteś-czuty-przez-innych-a-więc-jesteś-nieszczęśliwie-szczęśliwy
Aby być wielkim mistrzem, musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś. -Muhammad Ali
aby-być-wielkim-mistrzem-musisz-uwierzyć-że-jesteś-najlepszy-jeżeli-nie-jesteś-udawaj-że-jesteś
Jeśli jesteś próżny, twoje czyny to potwierdzą, niezależnie od tego, jak szlachetne pozory by przybrały; jeśli próżny nie jesteś, twoja pozorna próżność pozostanie skromnością. -John Ashbery
jeśli-jesteś-próżny-twoje-czyny-to-potwierdzą-niezależnie-od-tego-jak-szlachetne-pozory-by-przybrały-śli-próżny-nie-jesteś-twoja-pozorna
I zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz. -Jan Twardowski
i-zapomnij-że-jesteś-gdy-mówisz-że-kochasz
I zapomnisz że jesteś, gdy mówisz że kochasz. -Jan Twardowski
i-zapomnisz-że-jesteś-gdy-mówisz-że-kochasz