Jesteś powołaniem, czy inni cię powołali? Jeśli powołali cię inni, to znaczy, że byłeś w jakiś sposób zniewolony.


jesteś-powołaniem-czy-inni-ę-powołali-jeśli-powołali-ę-inni-to-znaczy-że-byłeś-w-jakiś-sposób-zniewolony
anonimjesteśpowołaniemczyinniciępowołalijeślipowołaliinnitoznaczyżebyłeśjakiśsposóbzniewolonyjesteś powołaniemczy inniinni cięcię powołalijeśli powołalipowołali cięcię inniże byłeśbyłeś ww jakiśjakiś sposóbsposób zniewolonyczy inni cięinni cię powołalijeśli powołali ciępowołali cię inniże byłeś wbyłeś w jakiśw jakiś sposóbjakiś sposób zniewolonyczy inni cię powołalijeśli powołali cię inniże byłeś w jakiśbyłeś w jakiś sposóbw jakiś sposób zniewolonyże byłeś w jakiś sposóbbyłeś w jakiś sposób zniewolony

Szczęście nie znaczy nic, jeśli inni o nim nie wiedzą, a znaczy bardzo mało, jeśli go nie zazdroszczą.Me pozwól, by inni poznali cię lepiej niż ty sam.-Ta­to... Co to znaczy być zdrowym?- -Ach syn­ku... To znaczy po­siadać te sa­me cho­roby co wszys­cy inni.- Naj­pierw poucz siebie, a po­tem niech cię pou­czają inni.Ta chwi­la, ułamek sekundy Chłonę Cię... To spoj­rze­nie nieśmiałe Chłonę Cię... Ten do­tyk delikatny Chłonę Cię... Ten po­całunek słodki Chłonę Cię... Twe ręce błądzące Chłonę Cię... Twój od­dech przyspieszony Chłonę Cię... Twe ser­ce dudniące Chłonę Cię... Ta rozkosz Pod­daję się _______________ Nie wiem czy powinnam, a jeśli do­wie się on... ? Dla zakochanego - ja jestem ja, ty jesteś ty, my jesteśmy my. A wszyscy inni są obcy.