Jesteśmy ciągle więźniami komunizmu, a przecież dla nas w Rosji komunizm jest zdechłym psem, podczas gdy dla wielu ludzi na Zachodzie jest ciągle żyjącym lwem.


jesteśmy-ągle-więźniami-komunizmu-a-przecież-dla-nas-w-rosji-komunizm-jest-zdechłym-psem-podczas-gdy-dla-wielu-ludzi-na-zachodzie-jest-ągle
aleksander sołżenicynjesteśmyciąglewięźniamikomunizmuprzecieżdlanasrosjikomunizmjestzdechłympsempodczasgdywieluludzinazachodzieżyjącymlwemjesteśmy ciągleciągle więźniamiwięźniami komunizmuprzecież dladla nasnas ww rosjirosji komunizmkomunizm jestjest zdechłymzdechłym psempodczas gdygdy dladla wieluwielu ludziludzi nana zachodziezachodzie jestjest ciągleciągle żyjącymżyjącym lwemjesteśmy ciągle więźniamiciągle więźniami komunizmua przecież dlaprzecież dla nasdla nas wnas w rosjiw rosji komunizmrosji komunizm jestkomunizm jest zdechłymjest zdechłym psempodczas gdy dlagdy dla wieludla wielu ludziwielu ludzi naludzi na zachodziena zachodzie jestzachodzie jest ciąglejest ciągle żyjącymciągle żyjącym lwem

Trudno od ludzi wymagać wdzięczności, skoro wszyscy tacy jesteśmy niewdzięczni wobec Pana Boga. Ciągle utyskujemy, że nas nie dość obdarza, jakby się to nam należało. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
trudno-od-ludzi-wymagać-wdzięcznoś-skoro-wszyscy-tacy-jesteśmy-niewdzięczni-wobec-pana-boga-ciągle-utyskujemy-że-nas-nie-dość-obdarza-jakby
Dzisiaj miłość jest ogniem przytłumionym podczas gdy nadzy ludzie umierają z zimna ściskając chciwymi palcami kawałki rzeczy, które upierają się ciągle nazywać miłością. -Michel Quoist
dzisiaj-miłość-jest-ogniem-przytłumionym-podczas-gdy-nadzy-ludzie-umierają-z-zimna-ściskając-chciwymi-palcami-kawałki-rzeczy-które-upierają
To, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze niż to, czym jesteśmy we własnych oczach. -Zofia Nałkowska
to-czym-jesteśmy-dla-ludzi-jest-ważniejsze-ż-to-czym-jesteśmy-we-własnych-oczach
Chrystus ciągle się odradza w wybranych ludziach i ciągle bywa w nich męczony. -Aleksander Świętochowski
chrystus-ągle-ę-odradza-w-wybranych-ludziach-i-ągle-bywa-w-nich-męczony