Jesteśmy śmiertelni nie dlatego, że umrzemy, ale dlatego, że rozpoczęliśmy żyć.


jesteśmy-śmiertelni-nie-dlatego-że-umrzemy-ale-dlatego-że-rozpoczęliśmy-żyć
karol witold aleksandrowiczjesteśmyśmiertelniniedlategożeumrzemyalerozpoczęliśmyżyćjesteśmy śmiertelniśmiertelni nienie dlategoże umrzemyale dlategoże rozpoczęliśmyrozpoczęliśmy żyćjesteśmy śmiertelni nieśmiertelni nie dlategoże rozpoczęliśmy żyćjesteśmy śmiertelni nie dlatego

Kochamy życie nie dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do życia, lecz dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do kochania.Zdecydowaliśmy się w ciągu nadchodzących dziesięciu lat polecieć na Księżyc i dokonać innych rzeczy nie dlatego, że są łatwe, ale właśnie dlatego, że są trudne, a przez to zmusza nas do lepszej organizacji i wykorzystania wszystkich naszych umiejętności. Jesteśmy gotowi sprostać temu wyzwaniu, nie chcemy odkładać tego na później i zamierzamy odnieść zwycięstwo.Dach przecieka nie dlatego, że deszcz pada, ale dlatego, że w dachu dziura.Bóg nas kocha nie dlatego, ze jesteśmy tak wartościowi, lecz jesteśmy tak wartościowi dlatego, że On nas kocha.Kocham kobiety nie tylko dlatego, że są kobietami, ale dlatego, że nie są mężczyznami.Kobieta nieukształcona cierpi nie dlatego, że nie posiada wiedzy, ale dlatego, że nie może więcej mówić.