Jesteśmy śmiertelni tam, gdzie brak nam miłości: nieśmiertelni tam - gdzie kochamy.


jesteśmy-śmiertelni-tam-gdzie-brak-nam-miłoś-nieśmiertelni-tam-gdzie-kochamy
karl jaspersjesteśmyśmiertelnitamgdziebraknammiłościnieśmiertelnitamkochamyjesteśmy śmiertelniśmiertelni tamgdzie brakbrak namnam miłościnieśmiertelni tamtamgdziegdzie kochamyjesteśmy śmiertelni tamgdzie brak nambrak nam miłościnieśmiertelni tamgdzie kochamygdzie brak nam miłości

Tam, gdzie brak nam słów, mie­szkają praw­dzi­we uczucia. -jatoja
tam-gdzie-brak-nam-słów-mie­szkają-praw­dzi­we-uczucia
Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może. -Jean Jacques Rousseau
nazbyt-sądzimy-szczęście-wedle-pozorów-dopatrujemy-ę-go-tam-gdzie-go-jest-najmniej-szukamy-go-tam-gdzie-go-być-nie-może
Najsmutniej nie tam, gdzie śmiech zakazany, lecz tam, gdzie obowiązkowy. -Anonim
najsmutniej-nie-tam-gdzie-śmiech-zakazany-lecz-tam-gdzie-obowiązkowy