Jesteśmy bliscy ocknienia, gdy nam się śni, że śnimy.


jesteśmy-bliscy-ocknienia-gdy-nam-ę-ś-że-śnimy
novalisjesteśmybliscyocknieniagdynamsięśniżeśnimyjesteśmy bliscybliscy ocknieniagdy namnam sięże śnimyjesteśmy bliscy ocknieniagdy nam sięnam się śnigdy nam się śni

Wydaje nam się, że zło oblepia nas, nawet jeśli jesteśmy niewinni. Ale to znaczy, że nie jesteśmy niewinni. Dźwigamy grzechy świata.To nieszczęście, że tak mały odstęp dzieli czas, gdy jesteśmy młodzi, od czasu, gdy jesteśmy zbyt starzy.Świat zasnął i śni nam słod­kie koszmary.Gdy cierpimy, łatwo nam uwierzyć, że jesteśmy winni, a gwałtowne smutki zakłócają nawet sumienie.Nawet najgorsi z nas marzą czasami o tym, żeby się zmienić na lepsze, mówimy o tym, że pragnęlibyśmy być doskonali. Uwaga, jaką poświęcają nam reformatorzy bardzo nam schlebia, a kiedy na dodatek jesteśmy zakochani, stroma ścieżka naprawy wydaje nam się niezmiernie łatwa do pokonania.Czasami nawet, gdy przegrywmy, jesteśmy wygrani, czasami, gdy wygrywamy, jesteśmy przegrani. Między piekłem a niebem.