Jesteśmy dobrzy dla drugich, aby się sobie więcej podobać.


jesteśmy-dobrzy-dla-drugich-aby-ę-sobie-więcej-podobać
magdalena samozwaniecjesteśmydobrzydladrugichabysięsobiewięcejpodobaćjesteśmy dobrzydobrzy dladla drugichaby sięsię sobiesobie więcejwięcej podobaćjesteśmy dobrzy dladobrzy dla drugichaby się sobiesię sobie więcejsobie więcej podobaćjesteśmy dobrzy dla drugichaby się sobie więcejsię sobie więcej podobaćaby się sobie więcej podobać

Jes­teśmy dob­rzy dla dru­gich, aby się so­bie więcej podobać.Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zawsze dobrzy lecz kiedy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi.Przyszliśmy na świat, aby współżyć, a więc przyszliśmy na świat, aby się sobie wzajemnie podobać.Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie.Im bliżej jesteśmy natury, tym więcej czujemy w sobie Boga.Kobieta musi być na tyle intelektualistką, by podobać się mężczyznom głupim i na tyle głupia, by podobać się inteligentnym.