Jesteśmy jakby kwintesencją tego, co w stworzeniach nierozumnych złe i dobre.


jesteśmy-jakby-kwintesencją-tego-co-w-stworzeniach-nierozumnych-złe-i-dobre
jean de la fontainejesteśmyjakbykwintesencjątegocostworzeniachnierozumnychzłedobrejesteśmy jakbyjakby kwintesencjąkwintesencją tegoco ww stworzeniachstworzeniach nierozumnychnierozumnych złezłe ii dobrejesteśmy jakby kwintesencjąjakby kwintesencją tegoco w stworzeniachw stworzeniach nierozumnychstworzeniach nierozumnych złenierozumnych złe izłe i dobrejesteśmy jakby kwintesencją tegoco w stworzeniach nierozumnychw stworzeniach nierozumnych złestworzeniach nierozumnych złe inierozumnych złe i dobreco w stworzeniach nierozumnych złew stworzeniach nierozumnych złe istworzeniach nierozumnych złe i dobre

Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje. -Karol Irzykowski
złe-ę-zwykle-mś-ale-dobre-niekoniecznie-ę-wynagradza-złe-silniejsze-konsekwencje
Największą umiejętnością życia - i najrzadszą - jest uznanie tego, kim jesteśmy, robienie tego, co umiemy, i tylko tego - i znalezienie w tym szczęścia. -Jacques Leclercq
największą-umiejętnośą-życia-i-najrzadszą-jest-uznanie-tego-kim-jesteśmy-robienie-tego-co-umiemy-i-tylko-tego-i-znalezienie-w-tym
Miłość jest wszystkim co dobre i złe. -Ludwik Munk
miłość-jest-wszystkim-co-dobre-i-złe
Skoro zasady rządu raz są skażone, najlepsze prawa stają się złe i obracają się przeciwko państwu; kiedy zasady są zdrowe, złe prawa działają tak jak dobre; siła samej zasady przeważa wszystko. -Montesquieu
skoro-zasady-rzą-raz-są-skażone-najlepsze-prawa-stają-ę-złe-i-obracają-ę-przeciwko-państwu-kiedy-zasady-są-zdrowe-złe-prawa-działają-tak
Zarówno dobre i złe nastroje - przychodzą i przemijają. -Richard Carlson
zarówno-dobre-i-złe-nastroje-przychodzą-i-przemijają