Jesteśmy jakby kwintesencją tego, co w stworzeniach nierozumnych złe i dobre.


jesteśmy-jakby-kwintesencją-tego-co-w-stworzeniach-nierozumnych-złe-i-dobre
jean de la fontainejesteśmyjakbykwintesencjątegocostworzeniachnierozumnychzłedobrejesteśmy jakbyjakby kwintesencjąkwintesencją tegoco ww stworzeniachstworzeniach nierozumnychnierozumnych złezłe ii dobrejesteśmy jakby kwintesencjąjakby kwintesencją tegoco w stworzeniachw stworzeniach nierozumnychstworzeniach nierozumnych złenierozumnych złe izłe i dobrejesteśmy jakby kwintesencją tegoco w stworzeniach nierozumnychw stworzeniach nierozumnych złestworzeniach nierozumnych złe inierozumnych złe i dobreco w stworzeniach nierozumnych złew stworzeniach nierozumnych złe istworzeniach nierozumnych złe i dobre

Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje.Największą umiejętnością życia - i najrzadszą - jest uznanie tego, kim jesteśmy, robienie tego, co umiemy, i tylko tego - i znalezienie w tym szczęścia.Miłość jest wszystkim co dobre i złe.Skoro zasady rządu raz są skażone, najlepsze prawa stają się złe i obracają się przeciwko państwu; kiedy zasady są zdrowe, złe prawa działają tak jak dobre; siła samej zasady przeważa wszystko.Zarówno dobre i złe nastroje - przychodzą i przemijają.Życie samo w sobie nie jest ani dobre ani złe; jest miejscem na dobro i na zło, wedle tego, czym je zapełnicie. A jeśli żyliście jeden dzień, wszystkoście poznali: jeden dzień podobny jest do wszystkich.