Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przestajesz


jesteśmy-odzwierciedleniem-pięciu-osób-z-którymi-spędzamy-najwięcej-czasu-to-oni-nas-motywują-doradzają-krytykują-przyjrzyj-ę-z-kim-ty
nancy drewjesteśmyodzwierciedleniempięciuosóbktórymispędzamynajwięcejczasutooninasmotywujądoradzająkrytykująprzyjrzyjsiękimtyprzestajeszjesteśmy odzwierciedleniemodzwierciedleniem pięciupięciu osóbz którymiktórymi spędzamyspędzamy najwięcejnajwięcej czasuoni nasnas motywująprzyjrzyj sięz kimkim tyty przestajeszjesteśmy odzwierciedleniem pięciuodzwierciedleniem pięciu osóbz którymi spędzamyktórymi spędzamy najwięcejspędzamy najwięcej czasuoni nas motywująz kim tykim ty przestajesz

Powiedz mi z kim przestajesz, powiem ci z kim zaczniesz.Dwie księgi, nad którymi najwięcej myślałem i nigdy nie będę żałował, że się nimi posłużyłem, to Świat i Teatr.Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy.Za każdym człowiekiem sukcesu stoi dziesięć osób, które ukształtowało, pomogło, wierzyło. Oni zawsze stoją w cieniu, służąc, ucząc i wierząc. Sukces to ich zasługa, ale wiedzą o tym tylko oniTo nieszczęście, że tak mały odstęp dzieli czas, gdy jesteśmy młodzi, od czasu, gdy jesteśmy zbyt starzy.Wolność do tego, by ponosić porażki, jest nieodłącznym elementem sukcesu. Większość ludzi sukcesu od czasu do czasu notuje niepowodzenia. Jeżeli mają oni jednak dość sił, niepowodzenia te stają się dla nich źródłem nowych sukcesów.