Jesteśmy sobie nieznani, my poznający, my sobie samym: i nie bez powodu. Nigdy siebie nie szukaliśmy - jakże wiec mięlibyśmy kiedyś znaleźć.


jesteśmy-sobie-nieznani-my-poznający-my-sobie-samym-i-nie-bez-powodu-nigdy-siebie-nie-szukaliśmy-jakże-wiec-mięlibyśmy-kiedyś-znaleźć
friedrich nietzschejesteśmysobienieznanimypoznającysamymniebezpowodunigdysiebieszukaliśmyjakżewiecmięlibyśmykiedyśznaleźćjesteśmy sobiesobie nieznanimy poznającymy sobiesobie samymi nienie bezbez powodunigdy siebiesiebie nienie szukaliśmyszukaliśmyjakżejakże wiecwiec mięlibyśmymięlibyśmy kiedyśkiedyś znaleźćjesteśmy sobie nieznanimy sobie samymi nie beznie bez powodunigdy siebie niesiebie nie szukaliśmynie szukaliśmyjakże wiecjakże wiec mięlibyśmywiec mięlibyśmy kiedyśmięlibyśmy kiedyś znaleźći nie bez powodunigdy siebie nie szukaliśmysiebie nie szukaliśmyjakże wiec mięlibyśmyjakże wiec mięlibyśmy kiedyświec mięlibyśmy kiedyś znaleźćnigdy siebie nie szukaliśmyjakże wiec mięlibyśmy kiedyśjakże wiec mięlibyśmy kiedyś znaleźć

bieg­nie konik bieg­nie sobie skacze konik skacze sobie tańczy konik tańczy sobie krad­nie konik krad­nie sobie la­ta konik la­ta sobie lecz potyka się o rower cóż za konik jest bez nogi nie dla niego są te drogi znajdź ko­niku swoją drogę lub umieraj jeśli możesz Życie jest po to, żeby żyć. Trzeba podtrzymywać w sobie ciekawość. Najgorszą rzeczą jest rezygnacja. Nie wolno nigdy, z żadnego powodu, odwracać się do życia plecami.Zrozumieć samego siebie to być zdolnym do opowiadania o samym sobie historii zrozumiałych i zarazem możliwych do przyjęcia przez innych.W życiu nigdy nie jest tak jakbyśmy to sobie wymarzyli, dlatego nie warto robić sobie nadziei, najważniejsze to być silnym i nie dać się stłumić.Jesteśmy tym właśnie, czym jesteśmy, ponieważ wcześniej tak to sobie wyobraziliśmy.Rośliny istnieją w sobie; owady dzięki sobie; ludzie - dla siebie.