Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom.


jesteśmy-tym-wolniejsi-im-bardziej-działamy-z-inspiracji-rozsądku-a-tym-bardziej-zniewoleni-im-więcej-pozwalamy-sobą-rządzić-namiętnościom
gottfried wilhelm leibnizjesteśmytymwolniejsiimbardziejdziałamyinspiracjirozsądkuzniewoleniwięcejpozwalamysobąrządzićnamiętnościomjesteśmy tymtym wolniejsiim bardziejbardziej działamydziałamy zz inspiracjiinspiracji rozsądkutym bardziejbardziej zniewoleniim więcejwięcej pozwalamypozwalamy sobąsobą rządzićrządzić namiętnościomjesteśmy tym wolniejsiim bardziej działamybardziej działamy zdziałamy z inspiracjiz inspiracji rozsądkua tym bardziejtym bardziej zniewoleniim więcej pozwalamywięcej pozwalamy sobąpozwalamy sobą rządzićsobą rządzić namiętnościomim bardziej działamy zbardziej działamy z inspiracjidziałamy z inspiracji rozsądkua tym bardziej zniewoleniim więcej pozwalamy sobąwięcej pozwalamy sobą rządzićpozwalamy sobą rządzić namiętnościomim bardziej działamy z inspiracjibardziej działamy z inspiracji rozsądkuim więcej pozwalamy sobą rządzićwięcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom

Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jes­teśmy-tym-wol­niej­-im bar­dziej-działamy-z in­spi­rac­ji-rozsądku-a tym-bar­dziej-zniewo­leni-im więcej-poz­wa­lamy-sobą
Im bardziej jesteśmy próżni, tym bardziej uderza nas próżność drugich. -Stefan Witwicki
im-bardziej-jesteśmy-próż-tym-bardziej-uderza-nas-próżność-drugich
Im bardziej sami jesteśmy próżni, tym bardziej uderza nas próżność drugich. -Stefan Witwicki
im-bardziej-sami-jesteśmy-próż-tym-bardziej-uderza-nas-próżność-drugich
Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym. -Pierre Joseph Proudhon
dzieła-sztuki-na-równi-z-dziełami-przyrody-są-tym-piękniejsze-i-tym-bardziej-zachwycają-im-bardziej-podporządkowują-ę-prawom-ścisłym
Im bliżsi są nam ludzie, tym bardziej jesteśmy ślepi. -Andre Maleaux
im-bliż-są-nam-ludzie-tym-bardziej-jesteśmy-ślepi