Jesteśmy w stanie przełknąć każde kłamstwo, jakim nas karmią, ale prawdy zażywamy w małych dawkach, bo bywa gorzka.


jesteśmy-w-stanie-przełknąć-każde-kłamstwo-jakim-nas-karmią-ale-prawdy-zażywamy-w-łych-dawkach-bo-bywa-gorzka
denis diderotjesteśmystanieprzełknąćkażdekłamstwojakimnaskarmiąaleprawdyzażywamymałychdawkachbobywagorzkajesteśmy ww staniestanie przełknąćprzełknąć każdekażde kłamstwojakim nasnas karmiąale prawdyprawdy zażywamyzażywamy ww małychmałych dawkachbo bywabywa gorzkajesteśmy w staniew stanie przełknąćstanie przełknąć każdeprzełknąć każde kłamstwojakim nas karmiąale prawdy zażywamyprawdy zażywamy wzażywamy w małychw małych dawkachbo bywa gorzkajesteśmy w stanie przełknąćw stanie przełknąć każdestanie przełknąć każde kłamstwoale prawdy zażywamy wprawdy zażywamy w małychzażywamy w małych dawkachjesteśmy w stanie przełknąć każdew stanie przełknąć każde kłamstwoale prawdy zażywamy w małychprawdy zażywamy w małych dawkach

Każde kłamstwo ma kompleks prawdy.Niezawodną oznaką prawdy jest prostota i jasność. Kłamstwo zawsze bywa skomplikowane, wymyślne i wielosłowne.Niektórych ludzi winno się zażywać tylko w bardzo małych dawkach.Wydaje nam się, że zło oblepia nas, nawet jeśli jesteśmy niewinni. Ale to znaczy, że nie jesteśmy niewinni. Dźwigamy grzechy świata.Kochamy pochlebstwo, choć nie jest ono w stanie nas zwieść. Pochlebstwo wskazuje bowiem, że jesteśmy na tyle ważni, by na nie zasłużyć.Pół prawdy to małe kłamstwo.