Jesteśmy zamknięci w akwarium: rozbijanie swoich nosów o jego ściany to mowa ludzka.


jesteśmy-zamknię-w-akwarium-rozbijanie-swoich-nosów-o-jego-ściany-to-mowa-ludzka
karol irzykowskijesteśmyzamknięciakwariumrozbijanieswoichnosówjegościanytomowaludzkajesteśmy zamknięcizamknięci ww akwariumrozbijanie swoichswoich nosównosów oo jegojego ścianymowa ludzkajesteśmy zamknięci wzamknięci w akwariumrozbijanie swoich nosówswoich nosów onosów o jegoo jego ścianyściany to mowajesteśmy zamknięci w akwariumrozbijanie swoich nosów oswoich nosów o jegonosów o jego ścianyjego ściany to mowaściany to mowa ludzkarozbijanie swoich nosów o jegoswoich nosów o jego ścianyo jego ściany to mowajego ściany to mowa ludzka

Jes­teśmy zam­knięci w ak­wa­rium;roz­bi­janie swoich nosów o je­go ściany to mo­wa ludzka. -Karol Irzykowski
jes­teśmy-zam­knię-w ak­wa­riumroz­bi­janie-swoich-nosów-o ­go-ściany-to mo­wa-ludzka
Nikt nie wie więcej niż musi wiedzieć. Wszyscy jesteśmy zamknięci w grobach grawitacji. -Anonim
nikt-nie-wie-więcej-ż-musi-wiedzieć-wszyscy-jesteśmy-zamknię-w-grobach-grawitacji
Słowo w żłobie kwiliło jako nie umiejące mówić dziecię, bez którego niema byłaby cała mowa ludzka. -Augustyn Św
słowo-w-żłobie-kwiliło-jako-nie-umieją-mówić-dziecię-bez-którego-niema-byłaby-cała-mowa-ludzka