Jestem pewien, że byłem tutaj, tak jak jestem teraz, tysiące razy przedtem, i mam nadzieję, że wrócę tysiące razy.


jestem-pewien-że-byłem-tutaj-tak-jak-jestem-teraz-tysią-razy-przedtem-i-mam-nadzieję-że-wrócę-tysią-razy
johann wolfgang goethejestempewienżebyłemtutajtakjakjestemteraztysiącerazyprzedtemmamnadziejęwrócęrazyjestem pewienże byłembyłem tutajtak jakjak jestemjestem teraztysiące razyrazy przedtemi mammam nadziejęże wrócęwrócę tysiącetysiące razyże byłem tutajtak jak jestemjak jestem teraztysiące razy przedtemi mam nadziejęże wrócę tysiącewrócę tysiące razytak jak jestem terazże wrócę tysiące razy

Rzucić palenie? To łatwe. Robiłem to tysiące razyWiem, że jestem ładna, ale mam za krótkie nogi, za duże stopy i dłonie oraz za szerokie biodra. Mam też dużo podbródków i w ogóle jestem za gruba.Gdy byłem małym dzieckiem Zawsze mnie matka stroiła w ubranka białe niebieskie O Panno Święta Czy aby jeszcze mnie kochasz Bo ja jestem pewien Że będę cię kochał Nawet w godzinę śmierci A jednak stało się koniec Nie wierzę ni w niebo ni w piekłoMam to szczęście, że jestem nieszczęśliwy: tak niekiedy może powiedzieć zarówno naród, jak pojedynczy człowiek.Niewielu ludzi myśli dwa, trzy razy do roku. Ja zdobyłem sławę, robiąc to raz albo dwa razy na tydzień.I nagle uświadomiłem sbie, że istnieją tysiące, tysiące mżliwości, by prowadzić życie w całej jego pełni. Wiele może być właściwych dróg. Ale ze wszystkich mądrści świata przemawia wciąż odonwa jedna myśl, prosta, wszechogarniająca, bezczasowa - to odpwiedzialność za człwieka, który żyje obok ciebie! Za tego biednego, słabego, cudownego człowieka - chdzi, tylko i wyłącznie o niego.