Jestem pewny, że wiara jest wiosną świata tak, jak ateizm jest jego zimą. Ale w zimie zawarta jest zawsze wiosna.


jestem-pewny-że-wiara-jest-wiosną-świata-tak-jak-ateizm-jest-jego-zimą-ale-w-zimie-zawarta-jest-zawsze-wiosna
pierre emmanueljestempewnyżewiarajestwiosnąświatatakjakateizmjegozimąalezimiezawartazawszewiosnajestem pewnyże wiarawiara jestjest wiosnąwiosną świataświata takjak ateizmateizm jestjest jegojego zimąale ww zimiezimie zawartazawarta jestjest zawszezawsze wiosnaże wiara jestwiara jest wiosnąjest wiosną światawiosną świata takjak ateizm jestateizm jest jegojest jego zimąale w zimiew zimie zawartazimie zawarta jestzawarta jest zawszejest zawsze wiosnaże wiara jest wiosnąwiara jest wiosną światajest wiosną świata takjak ateizm jest jegoateizm jest jego zimąale w zimie zawartaw zimie zawarta jestzimie zawarta jest zawszezawarta jest zawsze wiosnaże wiara jest wiosną światawiara jest wiosną świata takjak ateizm jest jego zimąale w zimie zawarta jestw zimie zawarta jest zawszezimie zawarta jest zawsze wiosna

Życie ma swój ustalony biologiczny rytm. Od czasu do czasu burze przerywają jego bieg, ale wiosna, lato, jesień, zima następują po sobie jak urodzenie, życie, śmierć. Tyle, że przyroda zmartwychwstaje - my nie.Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję.Cud­ne chwile.. znow powracaja... Kocham te mo­men­ty, kiedy czu­je grunt pod nogami.. kiedy mo­ge sie usmiechac.. Pew­nie, kaz­dy chcial­by aby tak trwac wiecznie.. Choc dob­rze wiemy , ze to wszys­tko przeminie... Jak piek­na kwit­na­ca wiosna... Kto­ra i tak nied­lu­go wro­ci... ale trwa tak krotko... Mi­mo wszys­tko war­to wspo­minac ja zima.. ciep­lo ro­bi sie zimą na sa­ma mysl...Trzecia wiosna w życiu mężczyzny jest bardzo niebezpieczna, bo zaraz po niej następuje zima.Nie wiem, czemu tak się składa, że niemożliwością jest stworzenie systematu świata, nie zostając zaraz oskarżonym o ateizm: Descartes, Newton, Gassendi, Male-branche. Tym sposobem świadczy się tylko na rzecz ateizmu i dodaje mu się sił, wzmacniając przeświadczenie, że ateizm jest tak naturalny, iż wszystkie systematy, jakkolwiek różniłyby się między sobą, zawsze ku niemu zmierzają.Gdzie kwitnie kwiat - musi być wiosna, a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce rozkwitnie.