Jestem przekonany, że naprawdę istnieje ponowne życie, że życie wyrasta ze śmierci i że istnieją dusze zmarłych.


jestem-przekonany-że-naprawdę-istnieje-ponowne-życie-że-życie-wyrasta-ze-śmierci-i-że-istnieją-dusze-zmarłych
sokratesjestemprzekonanyżenaprawdęistniejeponowneżycieżyciewyrastaześmierciistniejąduszezmarłychjestem przekonanyże naprawdęnaprawdę istniejeistnieje ponowneponowne życieże życieżycie wyrastawyrasta zeze śmierciśmierci iże istniejąistnieją duszedusze zmarłychże naprawdę istniejenaprawdę istnieje ponowneistnieje ponowne życieże życie wyrastażycie wyrasta zewyrasta ze śmiercize śmierci iśmierci i żei że istniejąże istnieją duszeistnieją dusze zmarłychże naprawdę istnieje ponownenaprawdę istnieje ponowne życieże życie wyrasta zeżycie wyrasta ze śmierciwyrasta ze śmierci ize śmierci i żeśmierci i że istniejąi że istnieją duszeże istnieją dusze zmarłychże naprawdę istnieje ponowne życieże życie wyrasta ze śmierciżycie wyrasta ze śmierci iwyrasta ze śmierci i żeze śmierci i że istniejąśmierci i że istnieją duszei że istnieją dusze zmarłych

Naprawdę kocha się tylko raz. Ale za to całe życie, do samej śmierci, i tylko siebie. -Jaques Deval
naprawdę-kocha-ę-tylko-raz-ale-za-to-całe-życie-do-samej-śmierci-i-tylko-siebie
Naprawdę kocha się tylko raz. Ale za to całe życie, do samej śmierci i tylko siebie. -Jaques Deval
naprawdę-kocha-ę-tylko-raz-ale-za-to-całe-życie-do-samej-śmierci-i-tylko-siebie
Większość z nas przechodzi przez życie nie zastanawiając się nawet, jak naprawdę mogłoby wyglądać nasze życie gdybyśmy tylko zapragnęli być szczęśliwi. -Anonim
większość-z-nas-przechodzi-przez-życie-nie-zastanawiając-ę-nawet-jak-naprawdę-mogłoby-wyglądać-nasze-życie-gdybyśmy-tylko-zapragnęli-być
Jestem przekonany, ze chrześcijanie liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój. -Jan XXIII
jestem-przekonany-ze-chrześcijanie-liczą-ę-tylko-wtedy-gdy-przynoszą-pokój
Jestem przekonany, że anioły nie pogardzają ludźmi w tym stopniu, co ludzie sobą wzajemnie. -Montesquieu
jestem-przekonany-że-anioły-nie-pogardzają-ludźmi-w-tym-stopniu-co-ludzie-sobą-wzajemnie