Jestem przekonany o jednym. Nie można pokochać nikogo, dopóki nie pokocha się samego siebie.


jestem-przekonany-o-jednym-nie-można-pokochać-nikogo-dopóki-nie-pokocha-ę-samego-siebie
william whartonjestemprzekonanyjednymniemożnapokochaćnikogodopókiniepokochasięsamegosiebiejestem przekonanyprzekonany oo jednymnie możnamożna pokochaćpokochać nikogodopóki nienie pokochapokocha sięsię samegosamego siebiejestem przekonany oprzekonany o jednymnie można pokochaćmożna pokochać nikogodopóki nie pokochanie pokocha siępokocha się samegosię samego siebiejestem przekonany o jednymnie można pokochać nikogodopóki nie pokocha sięnie pokocha się samegopokocha się samego siebiedopóki nie pokocha się samegonie pokocha się samego siebie

Wiara, że się już nigdy nikogo nie pokocha, jest sprawdzianem wielkości uczucia, jego szczerości i głębi.Jeśli sens życia staje się czymś wątpliwym, a stosunek człowieka do innych ludzi i do siebie samego nie zapewnia mu bezpieczeństwa, wtedy sława jest jednym ze środków uciszenia jego wątpliwości.Nie można uciec od samego siebie przenosząc się z miejsca na miejsce.Jestem przekonany, ze chrześcijanie liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój.Jestem przekonany, że anioły nie pogardzają ludźmi w tym stopniu, co ludzie sobą wzajemnie.W życiu można liczyć tylko na samego siebie. Ale i tego nie radzę.