Jestem przekonany, ze chrześcijanie liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój.


jestem-przekonany-ze-chrześcijanie-liczą-ę-tylko-wtedy-gdy-przynoszą-pokój
jan xxiiijestemprzekonanyzechrześcijanielicząsiętylkowtedygdyprzynosząpokójjestem przekonanyze chrześcijaniechrześcijanie licząliczą sięsię tylkotylko wtedygdy przynosząprzynoszą pokójze chrześcijanie licząchrześcijanie liczą sięliczą się tylkosię tylko wtedygdy przynoszą pokójze chrześcijanie liczą sięchrześcijanie liczą się tylkoliczą się tylko wtedyze chrześcijanie liczą się tylkochrześcijanie liczą się tylko wtedy

Na których tylko wtedy można liczyć, gdy się już nie liczą.Pieniądze i książki tylko wtedy pożytek przynoszą, gdy są w obiegu.Książę. Kocha wtedy, gdy jest przekonany, że go kochamy. Trzeba przeto wmawiać mu, że jest kochany.Jestem przekonany o jednym. Nie można pokochać nikogo, dopóki nie pokocha się samego siebie.Jestem przekonany, że anioły nie pogardzają ludźmi w tym stopniu, co ludzie sobą wzajemnie.Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.