Jestem za całkowitą wolnością. Jeśli nagość może pomóc całemu ruchowi:


jestem-za-całkowitą-wolnośą-jeśli-nagość-może-pomóc-całemu-ruchowi-niech-żyje-nagość
jane fondajestemzacałkowitąwolnościąjeślinagośćmożepomóccałemuruchowiniechżyjenagośćjestem zaza całkowitącałkowitą wolnościąjeśli nagośćnagość możemoże pomócpomóc całemucałemu ruchowiniech żyjejestem za całkowitąza całkowitą wolnościąjeśli nagość możenagość może pomócmoże pomóc całemupomóc całemu ruchowijestem za całkowitą wolnościąjeśli nagość może pomócnagość może pomóc całemumoże pomóc całemu ruchowijeśli nagość może pomóc całemunagość może pomóc całemu ruchowi

Nagość artystyczna jest plamą barwną. Nagość pornograficzna - plamą etyczną. -Henryk Sienkiewicz
nagość-artystyczna-jest-plamą-barwną-nagość-pornograficzna-plamą-etyczną
Nagość artystyczna jest plamą barwną, nagość pornograficzna jest plamą etyczną. -Henryk Sienkiewicz
nagość-artystyczna-jest-plamą-barwną-nagość-pornograficzna-jest-plamą-etyczną
Nagość kobiety jest dziełem Boga. -William Blake
nagość-kobiety-jest-dziełem-boga
Nagość jest kochanką braku wyobraźni. -Anonim
nagość-jest-kochanką-braku-wyobraź