Jeszcze bardziej nudną od cudownego dzidziusia jest tylko jego mamusia.


jeszcze-bardziej-nudną-od-cudownego-dzidziusia-jest-tylko-jego-mamusia
janina ipohorskajeszczebardziejnudnąodcudownegodzidziusiajesttylkojegomamusiajeszcze bardziejbardziej nudnąnudną odod cudownegocudownego dzidziusiadzidziusia jestjest tylkotylko jegojego mamusiajeszcze bardziej nudnąbardziej nudną odnudną od cudownegood cudownego dzidziusiacudownego dzidziusia jestdzidziusia jest tylkojest tylko jegotylko jego mamusiajeszcze bardziej nudną odbardziej nudną od cudownegonudną od cudownego dzidziusiaod cudownego dzidziusia jestcudownego dzidziusia jest tylkodzidziusia jest tylko jegojest tylko jego mamusiajeszcze bardziej nudną od cudownegobardziej nudną od cudownego dzidziusianudną od cudownego dzidziusia jestod cudownego dzidziusia jest tylkocudownego dzidziusia jest tylko jegodzidziusia jest tylko jego mamusia

Jeszcze bar­dziej nudną od cu­dow­ne­go dzidziusia jest tyl­ko je­go mamusia.W miarę upływu lat w skrytości ducha coraz bardziej tęskni za istotą, która by żyła tylko w jego cieniu. Za kobietką istniejącą tylko dla niego, myślącą tylko o nim.A kto powiedział, że publicystyka ma być nudna? Nudną robią ci, którzy nie potrafią robić interesującej.I nagle uświadomiłem sbie, że istnieją tysiące, tysiące mżliwości, by prowadzić życie w całej jego pełni. Wiele może być właściwych dróg. Ale ze wszystkich mądrści świata przemawia wciąż odonwa jedna myśl, prosta, wszechogarniająca, bezczasowa - to odpwiedzialność za człwieka, który żyje obok ciebie! Za tego biednego, słabego, cudownego człowieka - chdzi, tylko i wyłącznie o niego.Jako jawna, realna obecność Pana objawia się tylko w oddzieleniu od jego ciała i od jego [krwi]. Pan jest realnie obecny tylko pod postacią swojej śmierci.Serce zajęte miłością, podobne jest do powierzchni wody mocno wzburzonej; która tylko sama sobie zostawiona, naturalnym sposobem może odzyskać spokojność i jasność; wszystkie inne środki bardziej by ją jeszcze wzburzyły.