Jeszcze długo będę od­wra­cać głowę na dźwięk Two­jego imienia. Jeszcze długo wśród tłumu będę szu­kać Two­jego cienia.


jeszcze-długo-będę-od­wra­cać-głowę-na dźwięk-two­jego-imienia-jeszcze długo-wśród-tłumu-będę-szu­kać-two­jego-cienia
ksiezycowanocjeszczedługobędęod­wra­caćgłowęna dźwięktwo­jegoimieniajeszcze długowśródtłumuszu­kaćcieniajeszcze długodługo będębędę od­wra­caćod­wra­cać głowęgłowę na dźwiękna dźwięk two­jegotwo­jego imieniajeszcze długo wśródwśród tłumutłumu będębędę szu­kaćszu­kać two­jegotwo­jego cieniajeszcze długo będędługo będę od­wra­caćbędę od­wra­cać głowęod­wra­cać głowę na dźwiękgłowę na dźwięk two­jegona dźwięk two­jego imieniajeszcze długo wśród tłumuwśród tłumu będętłumu będę szu­kaćbędę szu­kać two­jegoszu­kać two­jego cieniajeszcze długo będę od­wra­caćdługo będę od­wra­cać głowębędę od­wra­cać głowę na dźwiękod­wra­cać głowę na dźwięk two­jegogłowę na dźwięk two­jego imieniajeszcze długo wśród tłumu będęwśród tłumu będę szu­kaćtłumu będę szu­kać two­jegobędę szu­kać two­jego cieniajeszcze długo będę od­wra­cać głowędługo będę od­wra­cać głowę na dźwiękbędę od­wra­cać głowę na dźwięk two­jegood­wra­cać głowę na dźwięk two­jego imieniajeszcze długo wśród tłumu będę szu­kaćwśród tłumu będę szu­kać two­jegotłumu będę szu­kać two­jego cienia

choć byś odszedł.. będę cze­kać tu... jak wier­ny duch....... będę cze­kać tu... przez wiek cały... będę cze­kać tu... proszę za­pamiętaj że nie uciek­niesz mi już, na­wet w prze snu bo ja do końca będę cze­kać tu !!! idź ja będę w kropce na horyzoncie widzieć po plecach jak rośniesz w myśli a nocą w ciemności dot­knę two­jego cienia i wca­le nie będzie daleko ze światłem nie ma ciebie bez światła nie ma życia idź ja będę o świcie żeg­nać twój cień cicho, żebyś nie słyszał że to ja szep­czę słońcem Dep­czę po mok­rej trawie.. Woń świeżego po­wiet­rza po lek­kim deszczu łas­kocze mo­je nozdrza.. Śpiewam.. Nucę cicho Two­je kroki.. Śmieję się.. Uśmie­cham się Twoimi słowami.. Wołam.. Nasłuchuję Twój wzrok.. Tęsknię.. Szu­kam Two­jego serca.. Czy ty też pośród tłumu widzisz mo­je oblicze? Wy­powiadasz mo­je imię we śnie? Kocham cię. Usłysz, prze­myśl, po­kochaj mnie także. Wróć, jeśli chcesz. Będę cze­kać. Do os­tatniego tchu. 22.05.2011 Moim wkładem w bu­dowa­nie świata jest umiejętność ry­sowa­nia. Będę ry­sować tak dużo, dla tak wielu ludzi oraz tak długo jak będę mógł.Będę panną do końca życia. Kotów nie będę ho­dować, Ta­lerze wyrzu­cać, nie do umycia! A w kuchni ob­ra­zy malować. Śpiewać będę żabią arią, Bar od­wie­dzać, kościół omijać, A gdy uważać mnie będą za zmarłą, Powrócę, by piątki z ziom­ka­mi przybijać.Będę tu cze­kać dopóki pro­mienie słońca zwiędną Będę tu cze­kać nim z drzew liście spadną set­ny raz Bo mogę cze­kać tu na ciebie na­wet set­ki lat Lilu