Jezus Chrystus jest jedyną księgą, którą powinniśmy znać na pamięć.


jezus-chrystus-jest-jedyną-księgą-którą-powinniśmy-znać-na-pamięć
carlo carrettojezuschrystusjestjedynąksięgąktórąpowinniśmyznaćnapamięćjezus chrystuschrystus jestjest jedynąjedyną księgąktórą powinniśmypowinniśmy znaćznać nana pamięćjezus chrystus jestchrystus jest jedynąjest jedyną księgąktórą powinniśmy znaćpowinniśmy znać naznać na pamięćjezus chrystus jest jedynąchrystus jest jedyną księgąktórą powinniśmy znać napowinniśmy znać na pamięćjezus chrystus jest jedyną księgąktórą powinniśmy znać na pamięć

Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać.Jezus Chrystus jest tłumaczeniem Boga na język człowieczy.Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest lęk.Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest strach.Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest strachJedyną rzeczą, jakiej powinniśmy bać się najbardziej, jest sam strach.