Jezus jest Mistrzem rzeczy niemożliwych.


jezus-jest-mistrzem-rzeczy-niemożliwych
karol de foucauldjezusjestmistrzemrzeczyniemożliwychjezus jestjest mistrzemmistrzem rzeczyrzeczy niemożliwychjezus jest mistrzemjest mistrzem rzeczymistrzem rzeczy niemożliwychjezus jest mistrzem rzeczyjest mistrzem rzeczy niemożliwychjezus jest mistrzem rzeczy niemożliwych

Rozum mistrzem wszechrzeczy, czas mistrzem rozumu. -Wacław Potocki
rozum-mistrzem-wszechrzeczy-czas-mistrzem-rozumu
Jest się mistrzem dopiero wtedy, kiedy przykłada się do rzeczy cierpliwość, której wymagają. -Eugène Delacroix
jest-ę-mistrzem-dopiero-wtedy-kiedy-przykłada-ę-do-rzeczy-cierpliwość-której-wymagają
Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie. -Heraklit z Efezu
kto-nie-dąży-do-rzeczy-niemożliwych-nigdy-ich-nie-osiągnie
Jeśli ktoś staje się mistrzem w jakiejś dziedzinie, zyskuje na tym zrozumienie wielu innych rzeczy. -Vincent Van Gogh
jeśli-ktoś-staje-ę-mistrzem-w-jakiejś-dziedzinie-zyskuje-na-tym-zrozumienie-wielu-innych-rzeczy