Joan­na-har­fa ostatnia. Joan­no-zapłacz na­de mną...


joan­na-har­fa-ostatnia-joan­no-zapłacz-na­de-mną
edward stachurajoan­nahar­faostatniajoan­nozapłaczna­demnąna­de mną

 te­raz-pot­rze­bowałabym-oso­by- która-ze mną-usiądzie- po­da-mi ku­bek-gorącej-ka­wy-i nie py­tając-o nic-po­mil­czy
zaw­sze-pragnęłam-zna­lezienia-ko­goś-kto-będzie-ze mną-bez-wzglę-na to-jak trud­no-jest ze mną-byćzawsze