Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa.


już-­mo-dążenie-do wiel­kiego-­lu-jest prze­jawem-wiel­kiego-męstwa
aleksander wielkijużsa­modążeniedo wiel­kiegoce­lujest prze­jawemwiel­kiegomęstwajuż sa­mosa­mo dążeniedążenie do wiel­kiegodo wiel­kiego ce­luce­lu jest prze­jawemjest prze­jawem wiel­kiegowiel­kiego męstwajuż sa­mo dążeniesa­mo dążenie do wiel­kiegodążenie do wiel­kiego ce­ludo wiel­kiego ce­lu jest prze­jawemce­lu jest prze­jawem wiel­kiegojest prze­jawem wiel­kiego męstwajuż sa­mo dążenie do wiel­kiegosa­mo dążenie do wiel­kiego ce­ludążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawemdo wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiegoce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwajuż sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lusa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawemdążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiegodo wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa

Coś wiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości  -nasia
coś-wiel­kiego-przychodzi-bar­dzo-nies­podziewa­nie-w wiel­kiej-cichoś 
„Wiem, że człowiek jest zdol­ny do wiel­kich czynów, ale jeśli nie jest zdol­ny do wiel­kiego uczu­cia, nie in­te­resu­je mnie”. -gieenka
wiem-że człowiek-jest zdol­ny-do wiel­kich-czynów-ale-śli-nie jest zdol­ny-do wiel­kiego-uczu­cia-nie in­te­resu­-mnie
W końcu te­go właśnie szu­kamy w książkach: wiel­kich uczuć, które nig­dy nie stały się naszym udziałem, i wiel­kiego bólu, które­go łat­wo się poz­być, za­mykając książkę. -Cornelia Funke
w końcu-te­go-właśnie-szu­kamy-w książkach-wiel­kich-uczuć-które-nig­dy-nie stały ę-naszym-udziałem-i wiel­kiego-bólu-które­go
Na­wet skrom­na po­moc jest zaw­sze lep­sza od wiel­kiego współczucia. -Władysław Loranc
na­wet-skrom­na-po­moc-jest zaw­sze-lep­sza-od wiel­kiego-współczucia
Myśle­nie - to lu­bieżność wiel­kiego ducha. -Jan Fedorowicz
myś­nie- to lu­bieżność-wiel­kiego-ducha
Wiel­kość to cecha ludzi nis­kiego wzrostu  -Dr Tawian Stambuła
wiel­kość-to cecha-ludzi-nis­kiego-wzrostu