Już daw­no przes­tałam się zas­ta­nawiać nad różnicą między błęki­tem nieba a cierpieniem.


już-daw­no-przes­łam ę-zas­­nawiać-nad-różnicą-między-błęki­tem-nieba-a cierpieniem
mian mianjużdaw­noprzes­tałam sięzas­ta­nawiaćnadróżnicąmiędzybłęki­temniebaa cierpieniemjuż daw­nodaw­no przes­tałam sięprzes­tałam się zas­ta­nawiaćzas­ta­nawiać nadnad różnicąróżnicą międzymiędzy błęki­tembłęki­tem niebanieba a cierpieniemjuż daw­no przes­tałam siędaw­no przes­tałam się zas­ta­nawiaćprzes­tałam się zas­ta­nawiać nadzas­ta­nawiać nad różnicąnad różnicą międzyróżnicą między błęki­temmiędzy błęki­tem niebabłęki­tem nieba a cierpieniemjuż daw­no przes­tałam się zas­ta­nawiaćdaw­no przes­tałam się zas­ta­nawiać nadprzes­tałam się zas­ta­nawiać nad różnicązas­ta­nawiać nad różnicą międzynad różnicą między błęki­temróżnicą między błęki­tem niebamiędzy błęki­tem nieba a cierpieniemjuż daw­no przes­tałam się zas­ta­nawiać naddaw­no przes­tałam się zas­ta­nawiać nad różnicąprzes­tałam się zas­ta­nawiać nad różnicą międzyzas­ta­nawiać nad różnicą między błęki­temnad różnicą między błęki­tem niebaróżnicą między błęki­tem nieba a cierpieniem

Mu­si się dojść do różnych myśli, kiedy się człowiek zacznie zas­ta­nawiać nad tym i owym. -John Steinbeck
mu­ ę-dojść-do różnych-myśli-kiedy ę-człowiek-zacznie-zas­­nawiać-nad-tym-i owym
Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Różnica między obserwacją a ocenianiem jest jak różnica między oddychaniem a kąsaniem -Elias Canetti
różnica-między-obserwacją-a-ocenianiem-jest-jak-różnica-między-oddychaniem-a-kąsaniem