Już dosyć prawdziwie pięknych napisano książek, teraz czas je w czyn zamienić i czynem iść tak daleko - tak daleko - aż się życie z książką zrówna, świat z myślą dzisiejszą.


już-dosyć-prawdziwie-pięknych-napisano-książek-teraz-czas-w-czyn-zamienić-i-czynem-iść-tak-daleko-tak-daleko-aż-ę-życie-z-książką
narcyza Żmichowskajużdosyćprawdziwiepięknychnapisanoksiążekterazczasczynzamienićczynemiśćtakdalekosiężycieksiążkązrównaświatmyślądzisiejsząjuż dosyćdosyć prawdziwieprawdziwie pięknychpięknych napisanonapisano książekteraz czasczas jew czynczyn zamienićzamienić ii czynemczynem iśćiść taktak dalekodalekotaktak dalekodalekosię życieżycie zz książkąksiążką zrównaświat zz myśląmyślą dzisiejsząjuż dosyć prawdziwiedosyć prawdziwie pięknychprawdziwie pięknych napisanopięknych napisano książekteraz czas jeczas je wje w czynw czyn zamienićczyn zamienić izamienić i czynemi czynem iśćczynem iść takiść tak dalekotak dalekotak dalekotak dalekoaż się życiesię życie zżycie z książkąz książką zrównaświat z myśląz myślą dzisiejszą

Na roz­gwieżdżonym niebie tak pięknie i gwarno a in­tro­wer­tyczny Księżyc myśla­mi daleko ma już dość słucha­nia skarg ludzkich  Iść zbyt daleko nie jest lepsze niż nie dojść dość daleko.Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem.Życie uchodzi tak lek­ko, że nie może um­knąć daleko.Trzeba niekiedy wiedzieć, jak daleko można się posunąć za daleko.Wyczucie taktu mówi nam, jak daleko możemy posunąć się za daleko.