Już nie ma Replay dzi­siaj mówię Ga­me Over ab­so­lut­ny End 


już-nie  replay-dzi­siaj-mówię-ga­me-over-ab­so­lut­ny-end 
to_tylko_łzyjużnie ma replaydzi­siajmówięga­meoverab­so­lut­nyend już nie ma replaynie ma replay dzi­siajdzi­siaj mówięmówię ga­mega­me overover ab­so­lut­nyab­so­lut­ny end już nie ma replay dzi­siajnie ma replay dzi­siaj mówiędzi­siaj mówię ga­memówię ga­me overga­me over ab­so­lut­nyover ab­so­lut­ny end już nie ma replay dzi­siaj mówięnie ma replay dzi­siaj mówię ga­medzi­siaj mówię ga­me overmówię ga­me over ab­so­lut­nyga­me over ab­so­lut­ny end już nie ma replay dzi­siaj mówię ga­menie ma replay dzi­siaj mówię ga­me overdzi­siaj mówię ga­me over ab­so­lut­nymówię ga­me over ab­so­lut­ny end 

Miałem ją za ladacznicę Dzi­siaj sprzątam jej piwnicę Wszys­tko się zmieniło Dzi­siaj le­piej jest niż było -Ivo Vuco-  -Writer
miałem-ją za ladacznicę-dzi­siaj-sprzątam-jej-piwnicę-wszys­tko ę-zmieniło-dzi­siaj-­piej-jest ż-było-ivo-vuco- 
PILNE! Przy­jedź dzi­siaj, bo ... I już. Czekam!
pilne-przy­jedź-dzi­siaj-bo -i już-czekam-twój-kwiatuszek-ps-marze­nia ę-spełniają