Już nie pat­rzysz w moją stronę... Ja po­woli przes­taję pat­rzeć w Twoją...


już-nie pat­rzysz-w moją-stronę-ja-po­woli-przes­taję-pat­rzeć-w twoją
opuszczonajużnie pat­rzyszw mojąstronęjapo­woliprzes­tajępat­rzećw twojąjuż nie pat­rzysznie pat­rzysz w mojąw moją stronęstronę jaja po­wolipo­woli przes­tajęprzes­taję pat­rzećpat­rzeć w twojąjuż nie pat­rzysz w mojąnie pat­rzysz w moją stronęw moją stronę jastronę ja po­wolija po­woli przes­tajępo­woli przes­taję pat­rzećprzes­taję pat­rzeć w twojąjuż nie pat­rzysz w moją stronęnie pat­rzysz w moją stronę jaw moją stronę ja po­wolistronę ja po­woli przes­tajęja po­woli przes­taję pat­rzećpo­woli przes­taję pat­rzeć w twojąjuż nie pat­rzysz w moją stronę janie pat­rzysz w moją stronę ja po­woliw moją stronę ja po­woli przes­tajęstronę ja po­woli przes­taję pat­rzećja po­woli przes­taję pat­rzeć w twoją

Zaw­sze pat­rzysz w jut­ro, ale czy pa­miętasz pat­rzeć w dzisiaj? Pat­rz tak na mnie, w Twoich oczach mo­wa już nie ma znaczeń, bo kiedy roz­sta­niemy się bez słów to dlatego, że już pat­rzysz inaczej...Pat­rzysz na łzy, a po­win­naś w oczy Łzy wys­chną, oczy płonąć będą... Pat­rzysz na krew, a po­win­naś w rany Te ra­ny się nie zabliźnią... Pat­rzysz widzisz, nie dostrzegasz Krwa­wiące­go serca... *** *** *** MP zak­ryj uszy oczy zrzuć z siebie resztki dnia i nie myśl o tym czy jest już ciemno spróbuj mnie szybciej mocniej pewniej przes­tań już pat­rzeć i słuchać te­raz tylko czuj