Już nie pat­rzysz w moją stronę... Ja po­woli przes­taję pat­rzeć w Twoją...


już-nie pat­rzysz-w moją-stronę-ja-po­woli-przes­taję-pat­rzeć-w twoją
opuszczonajużnie pat­rzyszw mojąstronęjapo­woliprzes­tajępat­rzećw twojąjuż nie pat­rzysznie pat­rzysz w mojąw moją stronęstronę jaja po­wolipo­woli przes­tajęprzes­taję pat­rzećpat­rzeć w twojąjuż nie pat­rzysz w mojąnie pat­rzysz w moją stronęw moją stronę jastronę ja po­wolija po­woli przes­tajępo­woli przes­taję pat­rzećprzes­taję pat­rzeć w twojąjuż nie pat­rzysz w moją stronęnie pat­rzysz w moją stronę jaw moją stronę ja po­wolistronę ja po­woli przes­tajęja po­woli przes­taję pat­rzećpo­woli przes­taję pat­rzeć w twojąjuż nie pat­rzysz w moją stronę janie pat­rzysz w moją stronę ja po­woliw moją stronę ja po­woli przes­tajęstronę ja po­woli przes­taję pat­rzećja po­woli przes­taję pat­rzeć w twoją

Zaw­sze pat­rzysz w jut­ro, ale czy pa­miętasz pat­rzeć w dzisiaj?  -Sienki
zaw­sze-pat­rzysz-w jut­ro-ale-czy-pa­miętasz-pat­rzeć-w dzisiaj 
Pat­rz tak na mnie, w Twoich oczach mo­wa już nie ma znaczeń, bo kiedy roz­sta­niemy się bez słów to dlatego, że już pat­rzysz inaczej... -Niusza
pat­rz-tak-na mnie-w twoich-oczach-mo­wa-już-nie  znaczeń-bo-kiedy-roz­sta­niemy ę-bez-słów-to dlatego-że-już-pat­rzysz-inaczej
 naj­większym-osiągnięciem-nie jest pat­rzeć-ocza­mi- lecz-nau­czyć ę-pat­rzeć-na świat-ser­cem-i duszą- 
zak­ryj uszy oczy zrzuć z siebie resztki dnia i nie myśl o tym czy jest już ciemno spróbuj mnie szybciej mocniej pewniej przes­tań już pat­rzeć i słuchać te­raz tylko czuj  -Katarzyna Wołyniec
zak­ryj-uszy-oczy-zrzuć-z siebie-resztki-dnia-i-nie myśl-o tym-czy-jest już-ciemno-spróbuj-mnie-szybciej-mocniej-pewniej-przes­ń-już