Już taki jestem zimny drań I dobrze mi z tym bez dwóch zdań.


już-taki-jestem-zimny-drań-i-dobrze-mi-z-tym-bez-dwóch-zdań
jerzy neljużtakijestemzimnydrańdobrzemitymbezdwóchzdańjuż takitaki jestemjestem zimnyzimny drańdrań ii dobrzedobrze mimi zz tymtym bezbez dwóchdwóch zdańjuż taki jestemtaki jestem zimnyjestem zimny drańzimny drań idrań i dobrzei dobrze midobrze mi zmi z tymz tym beztym bez dwóchbez dwóch zdańjuż taki jestem zimnytaki jestem zimny drańjestem zimny drań izimny drań i dobrzedrań i dobrze mii dobrze mi zdobrze mi z tymmi z tym bezz tym bez dwóchtym bez dwóch zdańjuż taki jestem zimny drańtaki jestem zimny drań ijestem zimny drań i dobrzezimny drań i dobrze midrań i dobrze mi zi dobrze mi z tymdobrze mi z tym bezmi z tym bez dwóchz tym bez dwóch zdań

Świat niewidzial­ny is­tnieje, bez dwóch zdań. Kwes­tia tyl­ko, jak da­leko to jest od śródmieścia i do której otwarte? Wiara, nadzieja, miłość. Nie potrzebuję więcej. Poznaję w odwrotnej kolejności. Taki już jestem.Dobrze, że nie ma człowieka bez wad, bo taki człowiek nie miałby też przyjaciół.Jeżeli dwóch robi to samo, nie jest to samo. Ile głów, tyle zdań.Ten człowiek, którego kochasz we mnie, oczywiście jest lepszy ode mnie. Ja nie jestem taki. Ale ty kochaj, a ja postaram się być lepszym, niż jestem.Miłość w tym znaczeniu, w jakim istnieje w społeczeństwie, jest tylko wymianą dwóch fantazji i zetknięciem się dwóch naskórków.