Już tam pus­tki w ser­cu, gdzie na języ­ku szczebiotliwość.


już-tam-pus­tki-w ser­cu-gdzie-na języ­ku-szczebiotliwość
artur balsamjużtampus­tkiw ser­cugdziena języ­kuszczebiotliwośćjuż tamtam pus­tkipus­tki w ser­cugdzie na języ­kuna języ­ku szczebiotliwośćjuż tam pus­tkitam pus­tki w ser­cugdzie na języ­ku szczebiotliwośćjuż tam pus­tki w ser­cu

Jesteśmy śmiertelni tam, gdzie brak nam miłości: nieśmiertelni tam - gdzie kochamy. -Karl Jaspers
jesteśmy-śmiertelni-tam-gdzie-brak-nam-miłoś-nieśmiertelni-tam-gdzie-kochamy