Jutro to najbardziej zajęty dzień roku


jutro-to-najbardziej-zajęty-dzień-roku
przysłowie hiszpańskiejutrotonajbardziejzajętydzieńrokunajbardziej zajętyzajęty dzieńdzień rokujutro to najbardziejnajbardziej zajęty dzieńzajęty dzień rokujutro to najbardziej zajętynajbardziej zajęty dzień rokujutro to najbardziej zajęty dzień

Jeżeli nie jes­teś zajęty możli­wością od­rodze­nia, jes­teś zajęty śmiercią.Wy­pisz to w swoim ser­cu, że każdy dzień jest naj­lep­szym dniem w roku.Ciągle to jutro, jutro i znów jutro wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia, aż do ostatniej głoski czasokresu.Wygląda na to, że moralność stała się sprawą mody: narkotyki i de Sade jednego roku, kakao i dziewictwo - w roku następnym.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.