Jutro to najbardziej zajęty dzień roku


jutro-to-najbardziej-zajęty-dzień-roku
przysłowie hiszpańskiejutrotonajbardziejzajętydzieńrokunajbardziej zajętyzajęty dzieńdzień rokujutro to najbardziejnajbardziej zajęty dzieńzajęty dzień rokujutro to najbardziej zajętynajbardziej zajęty dzień rokujutro to najbardziej zajęty dzień

człowiek-zbyt-zajęty-by-zadbać-o-zdrowie-jest-jak-mechanik-zbyt-zajęty-by-zadbać-o-swoje-narzędzia
Jeżeli nie jes­teś zajęty możli­wością od­rodze­nia, jes­teś zajęty śmiercią. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)
jeżeli-nie jes­teś-zajęty-możli­wośą-od­rodze­nia-jes­teś-zajęty-śmiercią
Wy­pisz to w swoim ser­cu, że każdy dzień jest naj­lep­szym dniem w roku. -Ralph Waldo Emerson
wy­pisz-to w swoim-ser­cu-że każdy-dzień-jest naj­lep­szym-dniem-w roku
Ciągle to jutro, jutro i znów jutro wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia, aż do ostatniej głoski czasokresu. -William Shakespeare
ciągle-to-jutro-jutro-i-znów-jutro-wije-ę-w-ciasnym-kółku-od-dnia-do-dnia-aż-do-ostatniej-głoski-czasokresu
Wygląda na to, że moralność stała się sprawą mody: narkotyki i de Sade jednego roku, kakao i dziewictwo - w roku następnym. -Wystan Hugh Auden
wygląda-na-to-że-moralność-stała-ę-sprawą-mody-narkotyki-i-de-sade-jednego-roku-kakao-i-dziewictwo-w-roku-następnym
Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze. -Wisława Szymborska
Życie-pisze-najbardziej-oryginalne-najbardziej-komiczne-a-jednocześnie-najbardziej-dramatyczne-scenariusze