Kłótnie nie trwałyby długo, gdy­by wi­na leżała tyl­ko po jed­nej stronie.


kłótnie-nie trwałyby-długo-gdy­by-wi­na-żała-tyl­ko-po jed­nej-stronie
françois de la rochefoucauldkłótnienie trwałybydługogdy­bywi­należałatyl­kopo jed­nejstroniekłótnie nie trwałybynie trwałyby długogdy­by wi­nawi­na leżałależała tyl­kotyl­ko po jed­nejpo jed­nej stroniekłótnie nie trwałyby długogdy­by wi­na leżaławi­na leżała tyl­koleżała tyl­ko po jed­nejtyl­ko po jed­nej stroniegdy­by wi­na leżała tyl­kowi­na leżała tyl­ko po jed­nejleżała tyl­ko po jed­nej stroniegdy­by wi­na leżała tyl­ko po jed­nejwi­na leżała tyl­ko po jed­nej stronie

Kłótnie i sprzeczki nie trwałyby nigdy długo, gdyby wina leżała tylko po jednej stronie.Spory nie trwałyby tak długo, gdyby brak słuszności był tylko po jednej stronie.Gdy­by ko­biety ubierały się tyl­ko dla jed­ne­go mężczyz­ny, nie trwałoby to tak długo.Jak długo trwa minuta, zależy od tego po której stronie drzwi toalety się znajdujesz.Nie na­leży ani okrętu przyt­wier­dzać do jed­nej kot­wi­cy, ani życia opierać na jed­nej nadziei.Jeżeli za­leczę choć jed­no serce, nie będę żyła na próżno. Jeżeli choć jed­nej po­mogę rozterce, jed­nej ra­nie ulgą posłużę, Jeżeli jed­ne­go małego ptaka z pow­ro­tem do gniaz­da włożę, Nie będę żyła na próżno...