Kłam­stwa mogą wyg­rać sprint, ale to praw­da wyg­ry­wa cały maraton! 


kłam­stwa-mogą-wyg­rać-sprint-ale-to praw­da-wyg­ry­wa-cały-maraton 
michael jacksonkłam­stwamogąwyg­raćsprintaleto praw­dawyg­ry­wacałymaraton kłam­stwa mogąmogą wyg­raćwyg­rać sprintale to praw­dato praw­da wyg­ry­wawyg­ry­wa całykłam­stwa mogą wyg­raćmogą wyg­rać sprintale to praw­da wyg­ry­wato praw­da wyg­ry­wa całykłam­stwa mogą wyg­rać sprintale to praw­da wyg­ry­wa cały

Można z całym światem wyg­rać wojnę, a ze sobą przeg­rać jedną bitwę - i po­nieść całko­witą klęskę. -Władysław Grzeszczyk
można-z całym-światem-wyg­rać-wojnę-a ze sobą-przeg­rać-jedną-bitwę- i po­nieść-całko­witą-klęskę
tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:
tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
Przeg­rać po to, aby in­ni wyg­ra­li, to cza­sem więcej niż wygrać. -Wiesław Malicki
przeg­rać-po to-aby in­-wyg­ra­li-to cza­sem-więcej-ż-wygrać